آموزش سلفژ و آواز پاپ

کلاس آموزش سلفژ و آواز پاپ

طول دوره: 6 ماه

تعداد جلسات: 24 جلسه

زمان هر جلسه: 45 دقیقه

دوره تخصصی آموزش سلفژ و آواز پاپ شامل کلیه اصول تئوری موسیقی ، تشخیص و تعقیب تونالیته ها ، روشهای عملی کنترل تنفس و رهاسازی صدا ، تکنیک های تخصصی آواز پاپ ، صداسازی ، تغییر موقعیت Register و ترفندهای خوانندگی با میکروفن می باشد.

هنرجو در طول کلاس خوانندگی ضمن فراگیری اصول اجرای صحیح ملودی ، تشخیص تونالیته و کسب مهارت مدیریت دقیق وضعیت تنفس و حنجره خود ، ترانه هایی با فرم ها و تکنیک های مختلف انتخاب ، تمرین و در نهایت به همراه ترک موسیقی اجرا و ضبط خواهد کرد تا علاوه بر تجربه عملی خوانندگی با میکروفن و تقویت اعتماد به نفس ، موفق به کشف و تثبیت شخصیت غیر تقلیدی صدای خود گردد.