تماس و ثبت نام

 

شرایط دوره ها

1.کلیه جلسات به صورت خصوصی و تک نفره برگزار خواهد شد و حضور همراه تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست.

2.تغییر زمان یا لغو جلسات صرفا تا 24 ساعت قبل از تایم جلسه امکان پذیر خواهد بود و پس از آن تحت هر شرایطی جلسه برگزار شده تلقی میگردد.

3.شهریه تمام دوره ها ماهانه 300,000 تومان بابت 4 جلسه میباشد که صرفا به صورت غیر حضوری و ماه به ماه قابل پرداخت خواهد بود.

4.مبنای محاسبه شهریه ، جلسات برگزار شده خواهد بود و شهریه جلسات برگزار نشده تحت هر شرایطی قابل استرداد است.

مراحل ثبت نام

1.واریز شهریه ماهانه به حساب مجموعه نزد بانک صادرات
شماره کارت : 1193–0611–6940–6037
شماره حساب : 0208359601003
به نام سپیده معمارپور

2.تماس جهت هماهنگی و رزرو تایم جلسات

آدرس

تهران،میدان توحید،ابتدای خیابان ستارخان،خیابان کوثر سوم