پرهام عدل پور

پرهام عدل پور آهنگساز،رهبر ارکستر،مدرس موسیقی

آهنگساز ، رهبر ارکستر ، مهندس صدا و مدرس موسیقی

فارغ التحصیل کارشناسی موسیقی در رشته آهنگسازی

کارشناس ارشد مهندسی صدا از دانشکده صدا و سیما

مدرس دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران