پردازش سیگنال

آموزش پردازش سیگنال

Signal Processing

پردازش سیگنال مجموعه عملیات هایی است که با ابزار تخصصی پردازشگر سیگنال آنالوگ یا دیجیتال برای اصلاح و تغییر ساختار اصوات صورت می گیرد.

پردازشگرهای سیگنال آنالوگ و دیجیتال DSP مجموعه سخت افزارهای تخصصی اعمال تغییرات در ساختار سیگنال هستند و نرم افزارهایی که الگوی رفتاری سیگنال پروسسور را در محیط کامپیوتر شبیه سازی می کنند Audio Plugins نام دارند.

پردازش سیگنال با توجه به گستردگی طیف ابزارهای تخصصی آن ، از مباحث بسیار فنی و پیچیده دانش مهندسی صدا بوده و کاربردهای گسترده ای در کلیه امور تخصصی صدا دارد.

مهندس میکس جهت اصلاح و تغییر رفتار سازها یا اصوات گوناگون بر اساس الگوی فیزیک صوت از پردازشگرهای سیگنال بهره می گیرد.

بسیاری از ایده های مهندس صدا در طراحی صوت فقط به وسیله پردازشگرهای سیگنال تخصصی قابل اجرا و پیاده سازی خواهند بود.

استفاده صحیح از هر ابزار پردازش سیگنال علاوه بر شناخت کامل آن نیازمند اطلاع از علوم مختلف دانش مهندسی صدا به ویژه پلاریته خواهد بود.

مهندسی میکس یا میکس و مسترینگ یک قطعه موسیقی بدون اطلاع از دانش پردازش سیگنال اگرچه غیر ممکن نیست اما موجب تاثیر منفی پردازش غلط بر ساختار اصوات و در نتیجه افت چشمگیر سطح کیفی اثر خواهد شد.