هارمونی

آموزش هارمونی

Harmony

هارمونی مجموعه ای است از قوانین ریاضی ترکیب اصوات متناسب یا متضاد ، جهت رنگ آمیزی فضای موسیقی و ایجاد یا تحریک هیجانات و احساسات تاثیرگذار درونی شنونده.

همانطور که ترکیب چند رنگ می تواند باعث تشکیل رنگی جدید با خصوصیات متفاوت شود ترکیب اصوات مختلف در موسیقی نیز باعث شکل گیری فضاهای شنیداری با ویژگی های احساسی متفاوت با نام آکورد خواهد شد.

هماهنگی لحظه به لحظه فضای کلی موسیقی با حس ترانه یا خطوط اصلی موسیقی با استفاده علمی از آکوردها مانند یک رمان موفق باعث تصویر سازی ذهنی و باور پذیری اثر برای مخاطب خواهد شد.

آهنگساز برای دستیابی به احساسات متفاوت مانند : شادی ، اندوه ، هیجان ، دلهره ، تعلیق و تردید یا حتی سردی و حرارت در لحظات مختلف موسیقی می تواند با استفاده از دانش هارمونی از طریق سیستم شنوایی فرمانهای لازم را برای مغز ارسال کند.

تنظیم کننده برای تکمیل ، تعمیق ، تلطیف ، حل و پیوند آکوردها و احساسات متفاوت قطعه نیازمند سطح پیشرفته این دانش یعنی هارمونی پراتیک و همچنین کنترپوان خواهد بود.

خلق و نگارش یا آهنگسازی و تنظیم یک قطعه موسیقی بدون استفاده از قوانین هارمونی اگرچه غیر ممکن نیست اما ضعف شدید و نقصان لایه های عمیق ، تاثیرگذار و احساسی مکمل موسیقی را به دنبال خواهد داشت.