نوازندگی پیانو کلاسیک

اصول نوازندگی پیانو کلاسیک

اصول نوازندگی پیانو کلاسیک

Classic Piano Playing

اصول نوازندگی پیانو کلاسیک مجموعه ای است از اطلاعات موسیقایی و مهارتهای تکنیکی مورد نیاز پیانیست برای درک و اجرای دقیق قطعات موسیقی کلاسیک مطابق پارتیتور.

قطعات کلاسیک هم مانند انواع موسیقی راوی احساسات و خاطرات آهنگساز هستند ، با این تفاوت که در قالب یک پازل یا هزار تو طراحی و نگارش شده اند و مخاطب با یک خط داستانی شکسته و پیچیده روبرو خواهد شد.

پیانیست جزییات اجرایی قسمتهای مختلف قطعه را بر اساس زبان نت نویسی از پارتیتور استخراج کرده و به اجرای آن می پردازد اما برای کشف و نمایش قابل درک روابط پیچیده و پنهان میان قسمتها از اصول نوازندگی کلاسیک بهره می گیرد.

در واقع نوازنده پیانو کلاسیک با درک کامل از فضای کلی قطعه و بدون کوچکترین دخل و تصرف حتی در جزییات ، قطعه را اجرا و یا روایت میکند.