مهندسی صدا

آموزش مهندسی صدا

Audio Engineering

مهندسی صدا به صورت کلی مجموعه ای است از دانش دریافت ، بهینه سازی ، طراحی ، ترکیب و انتشار صحیح اصوات از منظر آکوستیک و دیجیتال در جهت ثبت و باز تولید صدایی فراگیر ، واضح ، شفاف ، متعادل ، پر حجم ، جذاب و در عین حال طبیعی.

صدابرداری یا دریافت اصوات با تمام جزییات و به صورت طبیعی نیازمند شناخت کامل فیزیک صوت یا الگوی رفتاری اصوات و عوامل محیطی یا تکنیکی تاثیرگذار بر آن است.

بهینه سازی اصوات یا پردازش سیگنال جهت افزایش جذابیت و هماهنگی با سیستم شنوایی انسان علاوه بر لزوم شناخت دقیق این سیستم و نقاط ضعف آن نیازمند تسلط کامل بر سیستمهای صدابرداری و پردازشگرهای آنالوگ و دیجیتال خواهد بود.

طراحی و چیدمان سازها و اصوات جهت ایجاد فضای شنیداری چند بعدی و قابل تصور نیازمند علوم طراحی صوت خواهد بود.

پخش و انتشار صحیح اصوات در محیط بر اساس قوانین فیزیک صوت ، محاسبات پلاریته و مهارت تفکیک فرکانس صورت می گیرد.

ترکیب و انتشار یا میکس و مسترینگ ترکیب پیچیده ای از تمام عملیات های مهندسی صدا بوده و علاوه بر تمام علوم فوق نیازمند اطلاع از استاندارهای لودنس هم خواهد بود.

مهندسی میکس یا میکس و مسترینگ یک قطعه موسیقی در سطح کیفی استاندارد جهانی بدون آشنایی با مباحث دانش مهندسی صدا کاملا غیر ممکن خواهد بود.