لودنس

آموزش لودنس

Loudness

لودنس از علوم در حال توسعه دانش مهندسی صدا و مجموعه ای است از قوانین جهانی جامعه مهندسین صدا AES و مهارتهای افزایش چگالی یا قدرت موثر صوت در سبکهای مختلف موسیقی.

بر اساس قوانین دیجیتال و استاندارد صوتی سخت افزارها و نرم افزارهای تخصصی موسیقی ، سقف و ظرفیت معین و غیر قابل عبوری برای میزان ولوم یا بلندای صوت در نظر گرفته شده.

عبور از سقف مذکور در تمام عملیاتهای صدابرداری ، صدارسانی و استخراج فایل دیجیتال نهایی ، مانند سرریز شدن لیوان آب ، باعث از دست رفتن اطلاعات صوتی Clipping خواهد شد.

تنها راه افزایش قدرت موثر اصوات بدون از دست دادن اطلاعات حیاتی آنها ، افزایش چگالی اصوات با استفاده دقیق و علمی از ظرفیت مجاز آنها خواهد بود ، همانطور که لیوان پر از آب ، سنگین تر از لیوان پر از هوا و لیوان پر از سرب ، سنگین تر از هر دو احساس خواهد شد.

همزمان با پیشرفت سیستمهای پخش صوت ، افزایش سطح درک شنوایی شنونده و شکل گیری سبکهای جدید موسیقی ، قوانین لودنس هر روز در حال تغییر و توسعه هستند.

مهندسی میکس یا میکس و مسترینگ یک قطعه موسیقی بدون استفاده از مبانی لودنس اگرچه غیر ممکن نیست اما موجب احساس ضعف حجم و قدرت صدا یا از دست رفتن اطلاعات دینامیک و در نتیجه افت چشمگیر سطح کیفی اثر خواهد شد.