فیزیک صوت

آموزش فیزیک صوت

Physics of Sound

فیزیک صوت یا آکوستیک صوت از علوم دانش مهندسی صدا و مجموعه ای است از نتایج علمی آنالیز الگوی رفتاری اصوات یا فرکانس های گوناگون در شرایط مختلف محیطی.

بر اساس قوانین فیزیک اصوات پس از انتشار با سرعت حدود 340 متر در ثانیه در تمام جهات به حرکت در آمده و پس از برخورد با موانع مختلف با واکنش های متفاوت و بسیار پیچیده ای تغییر مسیر می دهند.

واکنش اصوات هنگام برخورد با موانع مختلف وابسته به عواملی همچون فرکانس پایه و دامنه هارمونیک صوت ، جنس و ساختار مانع ، زاویه و شدت برخورد آنها خواهد بود.

شناخت کامل الگوی رفتاری اصوات در شرایط متفاوت برای تمام رشته های مربوط به صدا مفید خواهد بود اما الزاما پیش نیاز امور تخصصی صدابرداری ، طراحی صوت و آکوستیک محیط است.

مهندس میکس جهت طراحی و ترکیب اصوات به شکل طبیعی و باورپذیر در کنار شبیه سازی محیط های گوناگون مورد نیاز طی عملیات میکس نیازمند شناخت کامل تاثیر محیط بر اصوات یا فیزیک صوت و اصول پردازش سیگنال خواهد بود.

مهندسی میکس یا میکس و مسترینگ یک قطعه موسیقی بدون اطلاع از قوانین آکوستیک صوت اگرچه غیر ممکن نیست اما دستیابی به سطح کیفی استاندارد جهانی را ناممکن خواهد کرد.