سلفژ

سلفژ

سلفژ مجموعه ای است از مهارتهای درک ، تشخیص ، تصور و سرایش دقیق تن ، زمانبندی و ریتم حرکتی نتهای نگارش شده بر مبنای اصول نت نویسی که تمام موزیسین ها بسته به جایگاه خود نیاز به یادگیری سطوح مختلف آن خواهند داشت.

خوانندگان و نوازندگان سازهای مختلف برای درک و تصور ذهنی نتها هنگام نت خوانی و اطمینان شنیداری از اجرا یا سرایش دقیق و هماهنگ خویش باید دارای سطح خوبی از مهارت سلفژ باشند.

آهنگسازان برای ثبت و انتقال کامل ایده های جدید پرورش یافته در ذهن خود ، کشف و گسترش نقاط قوت صدای خوانندگان و همچنین انتخاب صحیح تونالیته در کنار تجمیع و نگارش هارمونی قطعه توانایی سرایش بالاتری نسبت به نوازندگان یا خوانندگان نیاز خواهند داشت.

تنظیم کنندگان و رهبران ارکستر برای دستیابی به قدرت تجمیع ، تفکیک ، تنظیم و هدایت دقیق و همزمان سازهای گوناگون ، تشخیص و تعقیب هارمونی چندگانه در کنار آنالیز پارتیتور نیازمند کسب بالاترین سطح از مهارت سلفژ خواهند بود.

خلق و نگارش یا آهنگسازی و تنظیم یک قطعه موسیقی و انتقال کامل آن به نوازندگان و یا نرم افزارهای تخصصی موسیقی ، بدون تسلط کافی بر مهارت سلفژ اگرچه غیر ممکن نیست اما منجر به تغییر ناخواسته و سهوی بسیاری از ایده ها خواهد شد و در نتیجه افت چشمگیر کیفیت فنی یک قطعه آهنگ خواهد شد.