رزونانس

آموزش رزونانس

Resonance

رزونانس یا تشدید از مجموعه علوم دانش مهندسی صدا با محوریت تاثیر متقابل ارتعاشات و اجسام بر یکدیگر طبق اصول قوانین فیزیک و الگوی رفتاری فیزیک صوت است.

واحد سنجش سرعت ارتعاشات فرکانس بوده و اصوات بر حسب ارتعاش در ثانیه سنجیده شده و با واحد هرتز Hz عددگذاری می شوند به عنوان مثال صدایی با فرکانس 50 هرتز هوا را با سرعت 50 بار در ثانیه مرتعش می کند.

بر اساس قوانین فیزیک ، فرکانس تولید شده از یک منبع صوت بسته به میزان قدرت خود عینا به اجسام مجاور منتقل شده و آنها را مرتعش خواهد کرد ، اجسام در صورت قابلیت ارتعاش مجددا همان فرکانس را به منبع اولیه صوت باز می گردانند و نتیجه این رفتار متقابل تقویت قدرت صوت خواهد بود.

طراحی سیستم تقویت صدا در ساختار سازهای آکوستیک بر پایه رزونانس انجام گرفته و تفاوت معماری داخلی و جنس سازها باعث اختلاف رنگ و قدرت صدای آنها می گردد.

شناخت تاثیرات آکوستیک و دیجیتال رزونانس از ملزومات امور طراحی صوت و پردازش سیگنال است.

مهندسی میکس یا میکس و مسترینگ یک قطعه موسیقی بدون اطلاع از تاثیرات رزونانس اگرچه غیر ممکن نیست اما موجب خطای محاسبات شنیداری و در نتیجه افت چشمگیر سطح کیفی اثر خواهد شد.