تکنیک تنظیم

تکنیک تنظیم

Arrangement

تکنیک تنظیم مجموعه مهارتهایی است از نحوه خاص بکارگیری و ترکیب سازها یا اصوات مختلف در قالب استاندارد سبک های مختلف موسیقی.

خارج از مباحث دانش ارکستراسیون برای بکارگیری یک ساز ثابت مانند پیانو یا ویولن در قالب سبک های مختلف پاپ ، کلاسیک ، الکترونیک ، موسیقی بومی و هر کدام از زیرشاخه های آنان روش های خاص و متفاوتی مورد نیاز خواهد بود که جزو مهارتهای تکنیک تنظیم محسوب می گردد.

همچنین در کنار اطلاعات مربوط به سازشناسی استفاده از بعضی سازها در بسیاری از سبک های موسیقی نیازمند پاره ای تغییرات و ترکیبات خواهد بود که در دایره تکنیک های تنظیم قرار دارند.

ایجاد بسیاری از ویژگی های اصلی در بکارگیری عناصر موسیقی الکترونیک نیز حاصل تکنیک های پیچیده و برنامه ریزی شده در تنظیم موسیقی است.

طراحی و تولید اصوات خاص و جلوه های ویژه صوتی مورد استفاده در موسیقی الکترونیک و متن فیلم از دیگر کاربردهای تکنیک تنظیم به شمار می رود.

خلق و نگارش یا آهنگسازی و تنظیم یک قطعه موسیقی بدون مهارتهای تکنیک تنظیم اگرچه غیر ممکن نیست اما منجر به نقش غیر معمول و یا حذف بسیاری از سازها از دایره انتخاب تنظیم کننده و در نتیجه خروج از قالب استاندارد سبک مورد نظر خواهد شد.