تفکیک فرکانس

آموزش تفکیک فرکانس

Frequency Separation

تفکیک فرکانس مجموعه ای است از علوم و مهارتهای دانش مهندسی صدا پیرامون تفکیک قابل لمس سازها و تطبیق تعادل اصوات با الگوی سیستم شنوایی انسان.

تقسیم متناسب انرژی اصوات در محدوده وسیع شنوایی گوش انسان یعنی فرکانس های 20 تا 20000 هرتز نیازمند اطلاع دقیق و پیروی کامل از اصول تفکیک فرکانس است.

استفاده متعادل و قابل تفکیک از تمام گستره فرکانسی قابل شنود توسط انسان از ویژگی های اصلی یک میکس استاندارد محسوب شده و نیازمند فراگیری اطلاعات دقیق و آزمایشگاهی از الگوی شنوایی گوش خواهد بود.

مهندس میکس با درک و بکارگیری محاسبات کشف شده از ساختار سیستم شنوایی انسان از جمله منحنی Fletcher Munson و جداول سیگنال به نویز SNR به رنگین کمان اصوات و نهایت قدرت تفکیک فرکانس گوش انسان خواهد رسید.

تطبیق دقیق وضعیت فرکانسی میکس با الگوی شنوایی و اطمینان از تقسیم صحیح انرژی در فرکانس های مختلف با استفاده از ابزار آنالیز پیشرفته و دانش پردازش سیگنال صورت می گیرد.

مهندسی میکس یا میکس و مسترینگ یک قطعه موسیقی بدون اطلاع از محاسبات و تکنیکهای تفکیک فرکانس اگرچه غیر ممکن نیست اما موجب درهم رفتگی اصوات ، شکل گیری نمودار فرکانسی نامتعادل و در نتیجه افت چشمگیر سطح کیفی اثر خواهد شد.