تداخل فرکانس

آموزش تداخل فرکانس

Frequency Interference

تداخل فرکانس از مجموعه علوم دانش مهندسی صدا و با محوریت روشهای علمی کشف و رفع اختلالات فرکانسی اصوات بر یکدیگر است.

تداخل فرکانس یکی از اصلی ترین چالشهای ترکیب اصوات گوناگون ، با الگوی رفتاری و فرکانس های مختلف ، در غالب یک قطعه موسیقی است.
فرکانسهای مشترک میان سازها یا اصوات ، هنگام ترکیب با هم باعث ایجاد ازدحام یا گره در بسیاری از فرکانسها می شوند که با استفاده از دانش طراحی صوت کاملا قابل حل هستند.

عدم مدیریت گره فرکانسی باعث شکل گیری و تشکیل همپوشانی فرکانسی می گردد که با استفاده از دانش پردازش سیگنال قابل اصلاح است.

عدم اصلاح هر یک از همپوشانی ها باعث ایجاد نقطه درگیری شده و بسته به شرایط مختلف از جمله پلاریته فرکانسهای درگیر ، موجب بروز یکی از خطاهای رزونانس و یا تداخل فرکانس خواهند شد.

مهندس میکس با درک و بکارگیری مبانی تداخل فرکانس موفق به خلق ترکیبی بی نقص و رنگارنگ از اصوات درهم تنیده خواهد شد.

مهندسی میکس یا میکس و مسترینگ یک قطعه موسیقی بدون اطلاع از روشهای تشخیص و تصحیح تداخل فرکانس اگرچه غیر ممکن نیست اما موجب صدادهی گنگ و کدر ، هدر رفت انرژی اصوات زیر پوشش یکدیگر و در نتیجه افت چشمگیر سطح کیفی اثر خواهد شد.