طراحی صوت

آموزش طراحی صوت

Sound Design

طراحی صوت یا ترکیب اصوات مجموعه ای است از دانش و مهارتهای تغییر فرم شنیداری اصوات گوناگون در جهت چیدمان فراگیر ، هماهنگ و باورپذیر در دل یکدیگر.

بر اساس الگوی فیزیک صوت تمام سازها یا اصوات آکوستیک و الکترونیک موجود در یک قطعه موسیقی مانند اجزای مختلف یک مجموعه نیازمند هماهنگی و تناسب خواهند بود.

مهندس میکس جهت تعیین شخصیت ، نقش ، اندازه و جایگاه شنیداری اصوات در فضای سه بعدی محورهای X ، Y , Z از علوم و تکنیکهای پلاریته ، طراحی صوت و پردازش سیگنال بهره می گیرد.

عدم تناسب میان اصوات در یک قطعه موسیقی دقیقا مانند به گوش رسیدن صدای انفجاری مهیب همزمان با پخش تصویر شلیک یک اسلحه کوچک ، به دلیل خروج از الگوی ذهنی باور انسان ، موجب ایجاد حس طنز خواهد شد.

طراحی صوت از علوم مشترک صنایع موسیقی و سینما و جزو مباحث هنری دانش مهندسی صدا بوده و قدرت تخیل و تصور نقش بسیاری در آن خواهد داشت.

مهندسی میکس یا میکس و مسترینگ یک قطعه موسیقی بدون تسلط بر مهارت های طراحی صوت اگرچه غیر ممکن نیست اما موجب صدادهی دو بعدی موسیقی ، عدم هماهنگی میان فرم و محتوا و در نتیجه افت چشمگیر سطح کیفی اثر خواهد شد.